Regnvattensamling och utnyttjande i väglandskapsdesign

Vägar är en viktig del av stadsbyggandet och en viktig grund för ekonomisk utveckling i städerna. Via vägar kan stadsutbyten också uppnås, och ekonomisk utveckling i städerna kan också drivas. Därför kan väglandskapsdesign inte ignoreras. För närvarande är trottoarer av kommunala vägar i Kina i grunden belagd med ogenomträngliga material, och .. Läs mer →

Landskap Rainwater Collection och utnyttjande i stadsbebyggda områden

Konstruera ett vattenlagringssystem Vid konstruktion av urbana trädgårdar är ofta konstgjorda sjöar byggda för att människor ska titta på. Detta konstgjorda vattensystemlandskap kan inte bara uppnå prydnadseffekten utan också bli en kanal för regnvattenuppsamling och dränering. Med Peking Botaniska Trädgård som ett exempel designade designern tre konstgjorda sjöar .. Läs mer →

Plastskivor - Den perfekta lösningen för takgrönning

Takgrönning skiljer sig från allmän grönning på marken och har vissa speciella egenskaper. Takgrönning måste överväga följande aspekter: Takgrönning måste överväga byggnadstakets bärkraft: plantera växten på taket av byggnaden, vikten av strukturskiktet och växtligheten måste ligga inom .. Läs mer →

Hur man konstruerar detta vattenavloppssystem

Det absolut mest acceptabla alternativet till ditt golfbanor vatten rider i din speciella miljö och prisklass. Ett brett urval av TALL vattenskott som kan hålla mycket vatten i ett litet fotavtryck i din trädgård. Under en 1-dag som lagringen kan överföras beroende på mängden takavrinning .. Läs mer →

Hur väljer man en högkvalitativ tillverkare av regnvattenskörning?

Med städernas genomförande av regnvattenskörning ökade antalet tillverkare av regnvattenskörande utrustning. Det är en stor utvecklingsindustri för industrin, olika kvalitetsvattenskördanordningar uppstod vid tiden. Marknaden föreföll normalt fenomen: Produktpriset är högt men med sämre kvalitet. Här vill vi erbjuda några små förslag till att hjälpa kunderna .. Läs mer →

Fallen av gröna takbrickor

Taket kan byggas på samma sätt och flera är gjorda av ett flytande tak. Innan du börjar bygga ditt gröna tak måste du se till att ditt nuvarande skurtak är tillräckligt kraftfullt för att ta överbelastning på det. Om du också tänker på att ha ett grönt tak för ditt kontor .. Läs mer →

Tre sätt att utnyttja regnvatten

1. Direkt regnvattenanvändning RAINWATER HARVESTING är insamling, filtrering och lagring av regnvatten från tak, vägar och avrinningsytor. Takrännor och rörledning direkt regnvatten till en lagringscistern, medan avloppsrör och rörledningar samlas in från hårda ytor och landskap. Stora skräp avlägsnas med grov filtrering och ytterligare behandling, såsom sedimentering, .. Läs mer →

Singapore "Sponge City": väl reglerad, strikta standarder

Som en tropisk ö med riklig nederbörd har Singapores högsta årliga nederbörd fortsatt att öka under de senaste 30-åren, men få urbana sprutor uppstod. Varje regntid, det finns flera kraftiga regn som kommer och går varje dag, men inget uppenbart vatten och skuld i staden. Allt detta beror på designen .. Läs mer →

Vattenkälla klassificering för regnvattenhönsystem

Regnskyddssystemet samlar regnvatten i enlighet med efterfrågan och bearbetar det uppsamlade regnvattnet för att uppfylla konstruktions- och användningsstandarderna. För närvarande består de flesta av ett filtreringssystem för avloppsflöde, ett vattenlagringssystem och ett reningssystem. Regnskyddsåtgärder kan grovt delas in i två kategorier beroende på .. Läs mer →

Tredimensionellt grönande landskapsuppenbarelse

Tredimensionell grönning (vertikal grönning) skiljer sig från konventionell grönning. Det är inte bara markgrönande, utan även gröngrönning, som takgrönning och till och med grönning av balkonger, vindrutor och väggytor. Deras huvudsakliga form är att tillåta olika typer av växter med olika ställförhållanden att växa i konstgjorda miljöer och visas .. Läs mer →

KONTAKTA OSS NU

Vi är glada att du föredrog att kontakta oss. Vänligen fyll i vårt kortformulär och en av våra vänliga lagmedlemmar kommer att kontakta dig.


X
KONTAKTA OSS