Plastskivor - Den perfekta lösningen för takgrönning

Takgrönning skiljer sig från allmän grönbildning på marken och har vissa speciella egenskaper. Takgrönning måste överväga följande aspekter:

Plastbrickor --- Den perfekta lösningen för takgrönning

  • Takgrönning måste överväga byggnadstakets bärkraft: plantera växten på byggnadens tak, vikten av konstruktionsskiktet och växtligheten måste ligga inom byggnadens tillåtna belastning, annars kan byggnaden spricka och orsaka taket läcker ut. Allvarliga olyckor kan också leda till kollaps.
  • Takgrönning måste överväga snabb dränering: byggnadsskiktet är ett icke permeabelt skikt. Regnvatten och gröna sprinklers måste släppas ut så snart som möjligt. Om takytan ackumulerar vatten under en längre tid, kommer rötterna från växterna att torka taket och orsaka läckage.
  • Takgrönning behöver skydda byggnadsdäck och vattentätlager: växtrötter har stark penetreringsförmåga. Om du inte försöker förhindra att växtrötter skadar byggnadstaket och vattentätet, kan det skada det vattentäta lagret och påverka dess livslängd.
  • Svårigheter i det dagliga underhållet av takgrönning: påverkas av terräng och arkitektonisk design, kostnaden för underhåll i takgrönning är hög.
  • Takplanteringsmiljön är ganska hård: taket utsätts för sol, vind och andra faktorer, och vattnet förångas för snabbt.
  • Byggnadsperiod: Takgrönkonstruktionen är svår och cykeln är lång.

Även om det är mycket svårt för takgrönningen har GS-Container utvecklat en serie takfack för att lösa taket grönande problemet. Den kan användas vid horisontell takgrönning och även på takets takgrön. Klick gröna takbrickor för mer detaljerad information.

Plastbrickor --- Den perfekta lösningen för takgrönning

FRÅGA NU

Vi ser alltid fram emot att höra från dig!
Kom i kontakt och vi kommer snart tillbaka till dig.